Szkolenia BHP


Szkolenia BHP
Nasza firma prowadzi też szkolenia z zakresu BHP przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia.

Są to szkolenia wymagane przepisami prawa.

W ramach usług szkoleniowych prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.

Szkolenia okresowe prowadzimy dla:

  1. pracowników na stanowiskach robotniczych,
  2. pracowników administracyjno-biurowych,
  3. pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie może być prowadzone w siedzibie naszej firmy lub u klienta.

WAŻNE! Każde szkolenie kończy się wydaniem zgodnego z wymaganiami prawa zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.