Księgowość

Nasze Biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe w następujących zakresach:
 1. doradztwo z zakresu księgowości i zakładania przedsiębiorstw
 2. pełna księgowość (księgi rachunkowe) – prowadzimy pełną księgowość dla małych, średnich i dużych firm, a także Spółek Prawa Handlowego
  1. Pełna księgowość obejmuje:
   • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
   • opracowanie Zakładowego Planu Kont
   • sporządzenie bilansu otwarcia
   • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
   • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu
   • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT
   • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
   • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych
   • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
   • prowadzenie ewidencji wyposażenia
   • prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami
   • sporządzanie sprawozdań finansowych:
    rachunek zysków i strat
    bilans
    informacji dodatkowej
 3. księga przychodów i rozchodów
  1. Rozliczenia podatkowe na podstawie księgi przychodów i rozchodów obejmują:
   • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
   • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu
   • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT
   • rozliczenia z tytułu podatku dochodowego PIT
   • sporządzanie zestawień KPiR oraz deklaracji podatkowych
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych
   • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
   • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 4. ryczałt oraz karta podatkowa
  1. Rozliczenia podatkowe na podstawie księgi przychodów i rozchodów obejmują:
   • prowadzenie ewidencji przychodów
   • naliczenie podatku
   • sporządzanie deklaracji PIT
   • prowadzenie rejestrów VAT
   • sporządzanie deklaracji VAT
 5. kadry i płace
  1. Zakres usług związanych z kadrami i płacami jest następujący:
   • przygotowanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy
   • przygotowanie umów cywilno-prawnych (o dzieło, zlecenia)
   • sporządzanie list płac
   • prowadzenie karty wynagrodzeń, ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich, oraz okresów zatrudnienia
   • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
   • sporządzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
   • roczne rozliczenie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek do pracodawcy
   • wyliczenie świadczeń urlopowych
   • rozliczenie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów
   • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika
   • zgłoszenie zmian w ZUS
   • obliczenie składek ZUS
   • przygotowanie deklaracji ZUS
   • sporządzenie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA
   • prowadzenie akt osobowych
   • przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

  a także:

 6. rozliczenia z PFRON
 7. szkolenia BHP
 8. leasing
 9. ubezpieczenia

UWAGA! Prowadzimy również księgowość fundacji, stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych.